Chính sách cộng tác viên kinh doanh

Tỷ lệ hoa hồng

Bắt đầu
5%
Doanh số mỗi tháng từ 0-20m
Thu nhập ước tính từ 0-1m
Cấp 1
10%
Doanh số mỗi tháng từ 20m-50m
Thu nhập ước tính từ 1-5m
Cấp 2
12%
Doanh số mỗi tháng từ 50m-150m
Thu nhập ước tính từ 6-18m
Cấp 3
14%
Doanh số mỗi tháng từ 150m-300m
Thu nhập ước tính từ 21-42m
Cấp 4
15%
Doanh số mỗi tháng từ 300m
Thu nhập ước tính từ 45m

Hãy liên hệ ngay với Milu Kid để đăng ký tham gia vào chương trình cộng tác viên!!
LIÊN HỆ NGAY